Pokrytie je zabezpečované z vysielačov, ktoré sme umiestnily priamo vo Vašej obci pre spoľahlivý príjem signálu.

Zoznam obcí a mapa pokrytia signálom

 • Borša
 • Hrušov-Rad
 • Ladmovce
 • Malý Kamenec
 • Nová Vieska pri Bodrogu
 • Slovenské Nové Mesto
 • Somotor
 • Streda nad Bodrogom
 • Svätá Mária
 • Véč
 • Veľký Kamenec
 • Viničky
 • Zemplín
Mapa pokrytia